home

Welkom op de website van de transitieschool. Het doel van de school is om samen te leren de transitie naar een duurzamere samenleving te maken, door middel van vaardigheden, kennis en netwerk. Het programma is gericht op meer zelfvoorziening, hergebruik en een kleinere ecologische voetafdruk in het algemeen. De opzet is laagdrempelig: iedere volwassene kan deelnemen. We werken met waardebepaling achteraf: iedere deelnemer kan betalen wat hij/zij de workshop of cursus waard vond of naar draagkracht. Iedereen (bij voorkeur uit Amersfoort) mag ideeen aandragen voor workshops of cursussen en voorstellen om er zelf een te geven. Transitielab en IVN werkgroep Duurzaamheid beslissen over programmering en docenten, verzorgen publiciteit en ruimte. Het programma wordt grotendeels op het terrein van De WAR aangeboden.

We streven ernaar om van elke workshop een duidelijke handleiding te maken, zodat er een kennisbank ontstaat van transitieprojecten.

Dit jaar beginnen we met een aantal workshops. We voeren de frequentie en het soort workshops/cursussen langzaam op, afhankelijk van hoeveel mensen er mee helpen organiseren.

Wil je deelnemen aan een workshop? Heb je een idee voor een activiteit of wil je helpen? Mail ons dan op info@transitieschool.nl.

Je kunt ons ook vinden op Twitter: @transischool033 en je aansluiten bij onze Facebookgroep.

en